logo Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Opdrachtsverklaring en missie van IZW

IZW is een door de Vlaamse Overheid erkende en gesubsidieerde organisatie die ADL-assistentie verleent aan personen met een fysieke handicap die zelfstandig leven in een aangepaste woning, gelegen binnen het bereik van de ADL-centrale.

IZW wil hierdoor de mogelijkheid bieden aan zijn cliënten tot zelfstandig wonen en zo hun leven op een persoonlijke wijze uit te bouwen.
IZW wil een individuele, gepersonaliseerde dienstverlening geven die aansluit op de noden van de cliënt.

IZW doet dit door:

  • in samenwerking met erkende bouwmaatschappijen te voorzien in een aanbod van aangepaste woningen, met het statuut 'ADL-woning'
  • het 24 u op 24 u, jaar in -  jaar uit, aan cliënten beschikbaar stellen van professionele ADL-assistenten.

ADL-assistentie wordt enkel verleend na oproep en op aanwijzing van de cliënt.

IZW is en blijft werkgever van de assistenten, maar de bewoner krijgt van IZW het mandaat van opdrachtgever.

Het zelfstandig wonen is ontstaan als reactie op de collectieve aanpak van de hulpverlening.
Daarom zijn en blijven de belangrijkste kwaliteitsaspecten verbonden met het individuele karakter van de ADL-assistentie.

  • ADL-asssitentie moet een vorm van hulpverlening zijn die de autonomie en de zelfbeschikking van de cliënt ondersteunt: de assistentie gebeurt uitsluitend op vraag van en aanwijzing van de cliënt;
  • ADL-assistentie moet een instrument zijn dat emanciperend werkt; de cliënt als opdrachtgever van het personeel, de cliënt als werkgever van zijn assistenten door lidmaatschap van het bestuur;
  • ADL-assistentie is een strikt individuele vorm van hulpverlening; wat ADL-assistentie is voor hem/haar,in het hier en nu, bepaalt de cliënt en niet de organisatie.  ADL-assistentie kan en zal dus sterk verschillen van cliënt tot cliënt en van dag tot dag.