logo Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Wat is zelfstandig wonen?

Het zelfstandig wonen voor mensen met ernstige bewegingsbeperkingen steunt op 2 peilers:

  • aanbod van aangepaste woningen
  • een aangepaste hulpverlening nl. de ADL-assistentie, 24 u op 24 u.

Aangepaste woningen

In een focus-cluster, zoals deze woonprojecten genoemd worden, liggen 12 tot 15 aangepaste woningen of appartementen verspreid in een gewone woonwijk. Elke woning afzonderlijk is voorzien van een aantal basisaanpassingen.
Ze kan verder voorzien worden van een aantal speciaal op die persoon afgestelde technische hulpmiddelen.
Er is een communicatiesysteem geïnstalleerd dat de bewoner in alle omstandigheden moet toelaten ADL-assistentie op te roepen.

Een aangepaste woning heeft 3 kenmerken:

  • bereikbaarheid
  • betreedbaarheid
  • bruikbaarheid

Een aangepaste woning betekent een woning die voorzien is van:

  • bouwkundige aanpassingen
  • de nodige hulpmiddelen

Bouwkundige aanpassingen zijn ondermeer: brede deuren, geen drempels, een rolstoelvriendelijke keuken, ruime kamers, op de juiste hoogte gemaakte schakelaars en stopcontacten, een bruikbare douchecel of bad, WC, lavabo, …

Hulpmiddelen in de woning kunnen zijn automatische deuropeners, handenvrije telefoon, personenheftoestellen, afstandsbesturing, alarmtoestellen, enz…

Het is eveneens van het grootste belang dat rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid van de onmiddellijke omgeving van de woningen, alsook de inplanting van de ADL-woningen in de wijk.