logo Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Voor wie?

Aan welke voorwaarden moet je voldoen als persoon met een handicap om in aanmerking te komen om een beroep te kunnen doen op een dienst zelfstandig wonen?

Toelatingscriteria voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

  • tussen 18 en 65 jaar zijn bij de inschrijving
  • tussen 7 en 30 uur assistentie per week nodig hebben
  • zelf de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de opdrachten die men geeft aan de ADL-assistent(e)
  • geen gebruik maken van een andere woonvoorziening erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
  • een positieve beslissing krijgen voor opname in een dienst zelfstandig wonen (tenlasteneming)

Toelatingscriteria voor de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij:

Om huurder te worden dient men zich te laten inschrijven bij een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM). Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • meerderjarig zijn
  • binnen bepaalde inkomensgrenzen vallen

Verdere informatie:

Wens je informatie te ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met IZW vzw.