logo Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Project: IZW duurzaam gericht op de toekomst als wendbare organisatie.

De veranderingen in het zorglandschap door de invoering van de persoonsvolgende financiering brengen ook voor IZW heel wat onzekerheden met zich mee.

IZW zou graag vasthouden aan haar missie: personen met een fysieke beperking de mogelijkheid bieden tot zelfstandig wonen, en zo hun leven op persoonlijke wijze uit te bouwen, ge´ntegreerd in de samenleving.

Om dit waar te blijven maken zullen we onze werking moeten herdenken, en zullen we een aantal dingen ook anders moeten organiseren.

Aangezien dit een erg ingrijpende oefening is hebben we een externe dienstverlener gezocht die ons zal begeleiden tijdens een veranderingstraject dat zal lopen tot april 2020.

Dit project wordt gefinancierd met steun van het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.