logo Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Vacatures

IZW vzw, dienst voor zelfstandig wonen voor personen met een fysieke handicap zoekt voor de werfreserve (voor onze drie diensten) ADL-assistenten (halftijds, ¾ of voltijds).

Bij IZW werken ongeveer 60 mensen.
IZW verleent 24 u op 24 u ADL-assistentie.
Samen met je collega staat je in voor het verlenen van deze assistentie.
Het gaat om persoonlijke assistentie bj algemene dagelijkse levensverrichtingen (bijvoorbeeld aan – en uitkleden, wassen, in – en uit bed gaan).
Bij IZW geven de cliënten aan welke assistentie zij willen. De cliënt is de opdrachtgever.
Je wacht in de ADL-centrale op de oproep van de cliënt.
Omdat de cliënt aangeeft wanneer hij assistentie nodig heeft, kan het soms erg druk worden, maar soms ook rustig blijven.

IZW vraagt:

  • inzet, motivatie, flexibiliteit
  • respect voor cliënten en collega's
  • bereid zijn om op vraag en aanwijzing van cliënt assistentie te verlenen
  • bereid zijn om te werken in een variabel uurrooster (avond, weekend, nacht en feestdagen inbegrepen)
  • zelfstandig kunnen werken
  • diplomavereisten: minimum lager secundair algemeen onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs.
  • achter de vizie van IZW staan.

Jobstudenten die tijdelijk aangeworven worden om problemen in de personeelsbezetting mee op te vangen, voldoen aan dezelfde kwaliteitsvereisten van ADL-assistent en werken onder dezelfde voorwaarden.

IZW biedt:

  • boeiende job
  • vorming en opleiding

Is ADL-assistentie iets voor jou? Wil je hierover nog meer weten, lees dan nog even verder.

Sollicitatieprocedure:

Als je wil solliciteren naar de functie van ADL-assistent, neem dan contact op met de coördinator van de betreffende dienst (zie verder).
We zullen je een sollicitatieformulier opsturen dat je dan kan invullen en ons terugbezorgen.
Indien er op dat moment een vacature open staat zal je uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dat gesprek zal er gesproken worden over IZW, de functie, arbeidsvoorwaarden, je persoonlijke gegevens, capaciteiten en wensen.

Vakantiewerk:

Indien je vakantiewerk wil doen bij IZW, kan je ook een sollicitatieformulier opvragen, invullen en ons terugbezorgen. Vermeld er dan duidelijk op dat het over vakantiewerk gaat. En tevens de periode waarin je beschikbaar bent. Ook hier zal je uitgenodigd worden voor een gesprek.

Stage

Wens je tijdens je studies stage te lopen bij een dienst zelfstandig wonen om zo ervaring op te doen kan je ook bij ons terecht. Tijdens een gesprek zal er gekeken worden of je al dan niet in aanmerking komt.
Je opleiding moet toegang geven tot de job van ADL-assistent.

Verdere informatie:

Wens je informatie te ontvangen, gelieve dan contact op te nemen met IZW.