Over ons

Wonen in je eigen aangepaste woning met permanente hulp in de buurt.
visie IZW

Onze visie

IZW voorziet een aanbod van aangepaste woningen in een centraal gelegen levendige omgeving i.s.m. huisvestingsmaatschappijen. Een sterk ervaren team staat 24/7 paraat om assistentie te bieden bij Activiteiten voor je Dagelijks Leven (ADL). We opereren vanuit een nabijgelegen centrale dienst en bieden assistentie zowel na oproep als op afspraak.

Het uitgangspunt van onze dienstverlening is jouw zelfstandigheid en eigenheid. Onze dienstverlening is maar mogelijk dankzij een solidaire opstelling van onze cliënten en medewerkers. Daarom zien wij wederzijds respect en correcte omgang als de basis van onze samenwerking. Onze dienstverlening is gebaseerd op de gelijkwaardigheid tussen cliënten, medewerkers en de organisatie.
visie IZW

Ons logo

Het logo van IZW geeft de jaarringen van een boom weer. De jaarringen staan voor groei, voor zich veilig omringd voelen. Je leven leiden en uitbouwen zoals je zelf wil,  kan met IZW. De jaarringen staan ook voor ondersteuning, een boom geeft een stevige houvast. Jaarringen zijn uniek, zoals een vingerafdruk, omdat IZW zijn dienstverlening afstemt op de eigenheid en onafhankelijkheid van elke cliënt.

Missie

IZW biedt gepersonaliseerde ondersteuning op maat om zelfstandig te wonen en inclusief te leven. IZW doet dit in de eerste plaats door het verlenen van ADL-assistentie: praktische hulp bij activiteiten van het dagelijks leven.

Onze partners

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap biedt budgetten en tegemoetkomingen aan personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te financieren.
IZW werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen om aangepaste woningen te voorzien voor onze cliënten. In Leuven werken we samen met Dijledal.
IZW werkt samen met sociale huisvestingsmaatschappijen om aangepaste woningen te voorzien voor onze cliënten. In Strombeek-Bever werken we samen met Providentia.
Om bij IZW te kunnen wonen moet je in het bezit zijn van een PVB of een zorgbudget uit andere middelen (verzekering). Een PVB kan je aanvragen bij het VAPH.

Vacatures

Wij verlenen 24 u op 24 u assistentie voor dagelijkse activiteiten aan onze cliënten. Als medewerker sta je in voor het verlenen van deze assistentie. Onze cliënten geven aan welke hulp ze willen (opstaan, eten, gaan slapen). Je wacht in de centrale van IZW op de oproep van de cliënt. Omdat de cliënt aangeeft wanneer hij assistentie nodig heeft, kan het soms erg druk worden, maar soms ook rustig blijven.

Onze dienstverlening is hygiënisch en veilig voor zowel cliënt als medewerker. Medewerkers vormen de sleutel tot een goede dienstverlening en IZW hecht waarde aan een goed medewerkersbeleid.

Je kan bij ons komen werken als vaste medewerker, maar ook als jobstudent of om stage te doen. Stuur vrijblijvend je CV naar info@izw.be.

Zelfstandig wonen met een beperking, het kan!

Wil je meer informatie over ons aanbod?

Contactgegevens IZW

Riddersstraat 60/02
3000 Leuven

Telefoon: 016 20 71 50
E-mail: info@izw.be